Werken aan de wisselbaan

Een kijkje bij project Wisselbaan: collega’s ontwikkelen en testen de software van de wisselbaan en helpen zo files op de A1, A6 en A9 terug te dringen. Samen met VX Company deze mooie video ontwikkeld!

Vialis bouwt mee aan Hoekse Lijn

De Combinatie VolkerRail – Mobilis gaat in opdracht van de Gemeente Rotterdam werken aan het spoorproject de Hoekse Lijn. In dit project wordt het regionale metronet van Rotterdam gekoppeld aan de spoorlijn tussen Schiedam en Hoek van Holland. Deze lijn wordt geschikt gemaakt voor hoogfrequent gebruik van de metro. VolkerRail is als onderdeel van het VolkerWessels concern actief op het gebied van aanleg en onderhoud van spoor. Civiele bouwer Mobilis is onderdeel van de TBI Holding. De ombouw van de Hoekse Lijn tot station Hoek van Holland Haven wordt uitgevoerd in de zomer van 2017.

De huidige spoorlijn wordt omgebouwd tot een metrolijn. Daarnaast wordt een extra station gebouwd: station Maassluis Steendijkpolder. Tussen Schiedam en Vlaardingen gaat een bijzondere constructie ervoor zorgen dat zowel goederentreinen als de metro op hetzelfde spoor kunnen rijden. Dit is een redelijk unieke combinatie van twee toepassingen op hetzelfde spoor.​

Het project omvat de bouw- en aanpassing van zeven stations, de vervanging en aanpassing van circa 23 kilometer dubbelspoor spoorbaan- en bovenleidinginfrastructuur en de aanpassing van twee beweegbare bruggen. Het is een complex project waarin de gemeenten Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen, Maassluis, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, ProRail, RET, ingenieursbureaus, opdrachtnemers en andere belanghebbenden samenwerken.

Om overlast voor de reizigers zo veel mogelijk te beperken, wordt de feitelijke ombouw in een zo kort mogelijke periode gerealiseerd. Dit betekent dat er drie maanden wordt gebouwd, gevolgd door een maand testen en een maand proefrijden. De Gemeente Rotterdam spreekt over een ‘militaire operatie’.

Om het project succesvol te kunnen realiseren, is een zeer gedegen voorbereiding van-, en afstemming met alle partijen noodzakelijk. Er wordt samengewerkt met ondernemingen van beide moederconcerns: Vialis, HollandScherm, KWS en VSF (VolkerWessels ondernemingen) en Croon Elektrotechniek en Voorbij Funderingstechniek (TBI ondernemingen). De werkzaamheden van betrokken partijen worden op verzoek van de Gemeente Rotterdam gecoördineerd door VolkerRail – Mobilis. In een latere fase volgt een verlenging van het tracé en de bouw van een nieuw station: Hoek van Holland Strand. Deze werkzaamheden maken deel uit van een aparte aanbesteding die nog niet gegund is. Het totale project Hoekse Lijn, inclusief de verlenging en het nieuwe station HvH Strand is in 2018 gereed.

Duurzaamheid en veiligheid staan centraal in de werkwijze van betrokken partijen. Veiligheid heeft in de voorbereiding en de uitvoering van het werk de hoogste prioriteit. Mobilis is als eerste civiele bouwer gecertificeerd voor trede 3 in de Veiligheidsladder. VolkerRail heeft als eerste spooraannemer trede 4 bereikt. Ook is er veel aandacht voor duurzaamheid. Beide partijen uit de Combinatie VolkerRail en Mobilis voldoen aan de eisen voor het hoogste niveau van de CO2-prestatieladder.

Vialis introduceert Verkeer.nu

Woensdag 18 november introduceerde Vialis het nieuwe verkeersmanagementplatform ‘Verkeer.nu’. Ruim veertig vertegenwoordigers van gemeenten en provincies uit heel Nederland waren hiervoor aanwezig bij Vialis in Houten.

Naast het openingswoord van algemeen directeur Herman Hendriks en presentaties van onder andere commercieel directeur Robin van Haasteren en Willem Hartman, directeur business unit IT&M (Informatietechnologie & Mobiliteit), waren het de producteigenaren die de aanwezigen konden bijpraten over actuele ontwikkelingen en het toekomstig perspectief rondom beheercentrales en verkeersregelinstallaties.

Verkeer.nu

Vialis presenteVerkeer.nuerde deze middag zijn nieuwe verkeersmanagementplatform ‘Verkeer.nu’. Dit platform heeft een moderne look and feel en is optimaal afgestemd op de taak van diverse gebruikers. De komende periode worden de door Vialis geleverde centrale systemen gemigreerd naar Verkeer.nu

Samenwerken

De dialoogsessie werd benut om op constructieve wijze mee te denken. Robin van Haasteren: “Er was veel interactie vanmiddag. Het gemeenschappelijke belang werd door beide partijen uitgesproken. Klanten kijken uit naar de migratie naar Verkeer.nu. Er is grote bereidheid om tijd en energie te investeren en men wil graag betrokken blijven in de verdere ontwikkeling. Samenwerken is de sleutel tot succes, dat wordt van beide kanten zo ervaren. De aanwezigen spraken hun waardering en vertrouwen uit in de ontwikkelingen die we hebben gepresenteerd en deze wijze van informeren”.

“Klant komt van rechts”

“De nadrukkelijke wens om samen op te trekken was een mooi signaal vanuit onze klanten, dit toont de betrokkenheid”, blikt Willem Hartman terug. “Samen hebben we de expertise in het dagelijks gebruik van onze diensten en producten. De klant komt van rechts, we willen hun input gebruiken. Uiteindelijk streven we niet naar ‘hit and run’ maar naar duurzame relaties”.

Vialis werkt aan energiezuiniger tunnels

Op de onlangs gehouden Vakbeurs Elektrotechniek heeft een aantal partijen die betrokken zijn bij tunnelbouw, waaronder Vialis, een intentieverklaring ondertekend die moet leiden tot energiezuiniger tunnels in Nederland. Daarmee geven ze de aftrap voor de InnovatieTafel Tunnels; een ‘community of practice die nieuwe concepten ontwikkelt en regelgeving bekijkt’.

De partijen willen de schouders eronder zetten om tegen 2020 de Nederlandse tunnels energiezuiniger te maken. Daarmee moet de CO2-uitstoot met 20% omlaag vergeleken met de situatie in 2009. Om die ambitie te halen, moeten betrokken partijen gezamenlijk nieuwe concepten en oplossingen ontwikkelen. De huidige state of the art systemen zijn namelijk niet toereikend.

Energiezuinige tunnels 1Tunnels slurpen energie. De technische installaties die voor de veiligheid zorgen, zorgen zo voor veel CO2 uitstoot. Stichting KIEN heeft al samen met het Centrum Ondergronds Bouwen (COB), Rijkswaterstaat en andere partijen een concept ontwikkeld voor de 0-energietunnel. Vooruitlopend daarop wil Rijkswaterstaat tegen 2020 het energieverbruik van bestaande tunnels fors verminderen om de CO2 ambitie te kunnen halen. Daartoe moet het energieverbruik van de bestaande tunnels met ruim 40 procent omlaag.

Aan de InnovatieTafel doen naast Rijkswaterstaat, KIEN en COB ook adviseurs, leveranciers, installatiebedrijven en andere partijen uit de bouwkolom mee. Alleen door vanuit alle invalshoeken naar het onderwerp te kijken, kan een oplossing gevonden worden. Er wordt niet alleen naar techniek gekeken, ook naar de regelgeving. De deelnemers onderzoeken ook combinaties van slimme oplossingen. Voor de Nederlandse bouw- en installatiebedrijven ligt hier een uitgelezen kans. De komende jaren moeten namelijk veel tunnels gerenoveerd worden. Dit is dé kans om de ambitieuze energiedoelstelling te realiseren.

Succesvolle Dag van Verkeer & Mobiliteit

Op 26 november nam Vialis deel aan de Dag van Verkeer & Mobiliteit. Met een in het oog springende stand was Vialis aanwezig op deze dag, waar alle branchegenoten uit Infra, Verkeer en Mobiliteit elkaar ontmoeten. Op de stand van Vialis was het doorlopend druk, de hele dag door waren er interactieve demonstraties van het nieuwe verkeersmanagementplatform Verkeer.nu.

De reacties op zowel stand als het nieuwe verkeersplatform waren zeer enthousiast en ook onze medewerkers hebben veel inspiratie en energie opgedaan.

stand4