Stagemogelijkheden

Vialis biedt verschillende mogelijkheden om ervaring op te doen in de praktijk, in de vorm van meewerkstages, afstudeerstages en groeps- of praktijkopdrachten. Wij bieden stages op VMBO, MBO, HBO en WO niveau. Wij hebben altijd behoefte aan studenten met een technische achtergrond, bijvoorbeeld Elektrotechniek, Engineering en Technische bedrijfskunde. Maar ook voor studenten met  een bedrijfskundige opleiding (bijvoorbeeld economie of HRM) hebben wij interessante stagemogelijkheden.

Meewerkstage
Het grootste gedeelte van onze stages zijn meewerkstages. Een meewerkstage houdt in dat je op een afdeling meewerkt, zowel uitvoerend als oriënterend. Je leert professioneel te functioneren in de organisatie, je draagt bij aan het te behalen afdelingsresultaat, je krijgt de ruimte om de door de opleiding vereiste praktijkopdrachten uit te voeren en je krijgt vaak de gelegenheid voor het uitvoeren van een onderzoeksproject. Kortom, een veelzijdige stage, waarbij je de kans krijgt om jezelf echt te ontplooien!

Afstudeerstage
Een afstudeerstage is bedoeld voor laatstejaars studenten die aan de slag gaan om een bepaalde probleemstelling te onderzoeken. Deze probleemstelling kan zowel door jou, door Vialis als in gezamenlijk overleg bepaald worden. De bedoeling van een afstudeerstage is dat je het onderzoek zelfstandig uitvoert. Uiteraard ondersteunen wij je waar nodig. De probleemstelling heeft vanzelfsprekend een grote praktijkwaarde en biedt daarmee een mooi fundament voor de start van je carrière!

Praktijk- of groepsopdracht
Vialis biedt met regelmaat studenten de mogelijkheid om in groepsverband een praktijkopdracht uit te voeren. Het gaat om werken en leren in de beroepspraktijk. Hierdoor verwerf je verschillende competenties en kun je jouw reeds ontwikkelde competenties laten zien in een authentieke (project)situatie.