WAVE – Veiligheid

Wave-VolkerWessels-234Wees Alert!
Veiligheid Eerst!

Veiligheid. In alles wat Vialis als dochter van VolkerWessels doet, staat dat gegeven bovenaan. Al onze medewerkers zijn zich bewust van de risico’s die het werk met zich meebrengt. Veiligheid zit voortdurend in het bewustzijn van onze medewerkers. Wij vinden veiligheid meer dan het volgen van een aantal regels, het is een manier van werken.

Vakmensen

Sommige handelingen die onze medewerkers bijna dagelijks doen zijn levensgevaarlijk. Maar door goed op elkaar te letten en aandachtig te werken, worden deze handelingen veilig uitgevoerd. Ook bij kleinere handelingen eisen wij van onze medewerkers oplettendheid en zorgvuldigheid. Onze mensen nemen geen onaanvaardbare risico’s.

Veiligheid is onze kernwaarde

Veiligheid – We werken veilig of we werken niet.

Waarden

Onze bedrijfscultuur draait om veilig werken zonder concessies. VolkerWessels heeft concernbreed veiligheidswaarden en -regels opgesteld, die ook bij Vialis worden uitgedragen:

 • Consequent: Veiligheid is onderdeel van alles wat we doen
 • Verantwoordelijk: Ik ben verantwoordelijk voor mijn eigen veiligheid en die van anderen
 • Leerbereid: Ik wil leren van ongevallen en bijna-ongevallen
 • Open: Ik spreek anderen aan op onveilig gedrag en veiligheid
 • Actie: Ik stop onveilig werk; zo nodig leg ik het werk stil
 • Respect: Ik accepteer dat ik aangesproken word op veiligheid
 • Eerlijk: Ik meld alle ongevallen en bijna-ongevallen.

Veiligheidsregels

Vanzelfsprekend hanteren we bij Vialis de veiligheidsregels die gelden voor de sectoren: Infrastructuur Nederland, Bouw & Vastgoed Nederland, Energie Onshore en Telecom. Door het hanteren van de regels zorgen we ervoor dat onveilige situaties worden voorkomen.

De basisregels zijn:

 • Gebruik de voorgeschreven persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Zorg voor veilige afzetting bij de werkplek
 • Gebruik de juiste (goedgekeurde) arbeidsmiddelen en gereedschappen
 • Zorg voor een opgeruimde werkplek
 • Doe een LMRA (Laatste Minuut Risico Analyse)
 • Niet werken of rijden onder invloed van alcohol en/of drugs
 • Niet roken buiten de daarvoor bestemde gebieden.

Deze veiligheidsregels en -waarden vormen de basis van het Veiligheidsprogramma binnen VolkerWessels, WAVE. Wees Alert! Veiligheid Eerst! WAVE is ons programma om onze medewerkers nog bewuster te maken van het belang van veiligheid. Niet alleen van hun eigen veiligheid, maar ook dat van een collega en de omgeving.