Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Vialis is een gezond bedrijf dat graag waarde toevoegt op economisch, sociaal, ecologisch en maatschappelijk gebied.

Duurzaamheid & MilieuCO2.voetprint

Wij kennen een aantal innovaties die bijdragen aan vermindering van milieubelasting, waaronder
bijvoorbeeld Toptrac, wat Vialis ontwikkeld heeft voor dynamische coördinatie van verkeersregelinstallaties, om zo doorstroming te optimaliseren met reductie van CO2-uitstoot .

VolkerWessels – PlanetFit

Moederbedrijf VolkerWessels kent het PlanetFit-label toe aan duurzame innovaties bij de werkmaatschappijen. Wij ontvingen het PlanetFit-label voor:

  • EnViVer een milieumodule die het mogelijk maakt om samen met een verkeerssimulatieprogramma vooraf exact te berekenen welke effecten verkeersmaatregelen hebben op de uitstoot van schadelijke stoffen;
  • Ramspolbrug de motor die het beweegbare brugdeel bedient, wint energie als de klep van de brug sluit. Dankzij 320 zonnepanelen produceert de brug bovendien net zoveel stroom als hij nodig heeft. Dit project ontving ook de Energie-Nulprijs van het HIER Klimaatbureau en de branchevereniging NLingenieurs;
  • Slim Parkeren een systeem voor het verminderen van verkeer dat op zoek is naar een parkeerplek en dat individuele parkeerverwijzing mogelijk maakt.

Samenleving

Vialis streeft naar een goede, directe verbinding met de maatschappij waarin we opereren. Daarbij staat de actieve betrokkenheid van onze medewerkers centraal.

  • JinC  Vialis verzorgt bliksemstages voor kinderen in de leeftijd van 10-13 jaar om hen kennis te laten maken met het bedrijfsleven en techniek. Vialis is partner van JinC en doneert een jaarlijkse bijdrage aan deze organisatie die jongeren uit achterstandswijken helpt naar een goede start op de arbeidsmarkt;
  • Praktijkplein om jongeren te motiveren een technische opleiding te kiezen, heeft Vialis Infratechniek samen met het UWV en diverse scholen het Praktijkplein ingericht. Leerlingen kunnen hier onder andere oefenen met het aansluiten van apparatuur. Monteurs van Vialis begeleiden de leerlingen en dragen hun kennis en ervaring over;
  • Paswerk Vialis maakt al decennia gebruik van Paswerk. Medewerkers van Paswerk hebben moeite om op eigen kracht een reguliere werkplek te vinden. Door werkervaring op te laten doen, begeleiding te geven en te bemiddelen bij vacatures, helpen zij mensen op weg naar de arbeidsmarkt;

Veilig Verkeer Nederland

Mobiliteit en veiligheid gaan hand in hand. Daarom ondersteunen we dan ook al geruime tijd VVN. Gezamenlijk ontwikkelden we een lesprogramma voor groep 7 en 8 van de basisschool. Onder de titel ‘Een veilige verkeerssituatie maak je samen’ werken leerlingen in groepjes samen aan oplossingen voor gevaarlijke verkeerssituaties. Collega’s van Vialis verzorgen deze verkeerskundelessen op de basisscholen.