De weg van Vialis

Vialis is opgericht in 1879 en is daarmee een bedrijf met een hele rijke geschiedenis.

Weg, water, spoor

Vialis staat voor duurzame, veilige en efficiënte mobiliteit over weg, water en spoor. We verzorgen het gehele proces van ontwerp, realisatie tot operationeel management van innovatieve mobiliteitsoplossingen. Vialis levert daarmee een belangrijke bijdrage aan de leefbaarheid en bereikbaarheid van steden, regio’s en economische knooppunten in Nederland.

Galecopperbrug_(6)We ontwikkelen integrale projecten en diensten om op een maatschappelijk verantwoorde manier de mobiliteitsbehoefte te blijven ondersteunen en kunnen vanuit kennis en ervaring zowel de beheerder als het individu wegwijs maken met vernieuwende oplossingen voor het slim en duurzaam gebruiken van de infrastructuur.

We zoeken samen met partners en opdrachtgevers continu naar manieren om de groeiende mobiliteitsbehoefte van mensen en goederen te ondersteunen. Dat doen we met de beste mensen, binnen zo kort mogelijke tijd en tegen de hoogste economische opbrengsten.

 

Onze kernwaarden

Respect
Wij gaan uit van het belang van de klant en diens doelgroepen. Wij hebben respect voor belanghebbenden die door het uitvoeren van haar werk hinder ondervinden.

Integer en betrouwbaar
Wij houden ons aan onze afspraken, informeren de klant eerlijk, tijdig en volledig en zijn open naar alle belanghebbenden.

Durf
Wij willen samen met de klant een optimale probleemoplossing realiseren, juist ook wanneer die een uitdaging vormt voor onze kennis, ervaring en creativiteit.

Betrokken
Wij doen meer dan verwacht wordt om de probleemstelling van de klant te beantwoorden, terwijl gelijktijdig ons bedrijfsbelang in evenwicht blijft.

Veilig en duurzaam
Wij werken veilig en met respect voor de leefomgeving. We ontwikkelen duurzame producten en diensten, die op hun beurt door hun werking bijdragen aan een leefbare toekomst.